Fokus su stavili na provjeri kontrole kvalitete i pružanju usluga kupcu

Kompanija Almy d.o.o. Zenica i brend ALMYBETON(R) dobitnik je prestižnog certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje betona izdat od strane GIT-ovog instituta za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale iz Tuzle.

Kompletna tvornička proizvodnja se obavlja prema novim BAS standardima koji su usklađeni prema EU normama: BAS EN 206-1:2002, BAS EN 206-1/A1:2006 i BAS EN 206-1/A2:2007.

Posjedujemo vlastite pogone za proizvodnju betona u Sarajevu, Zenici i Zavidovićima, koje su opremljene najmodernijom tehnologijom, sukladnom evropskim standardima.

U našim betonarama koristimo samo najkvalitetnije tipove cementa, vodimo računa o granulometri-jskom sastavu agregata i koristimo savremene mjerne uređaje kako bi u svakom trenutku obezbijedili precizno doziranje ulaznih komponenti betona i isporučili tačnu i naručenu količinu betona svojim korisnicima.

Betonska baza Zenica - Lipice I

Betonara marke ELKON, ELKOMIX 60 – Turska:

 • kapacitet 60 m3/h
 • zapremina mješalice: 1 m3
 • instalirana 2004. godine
 • rad betonare je na automatskom principu
 • broj koševa za agregat je četiri

Betonska baza Zenica - Lipice II

Betonara marke AMMAN – Švicarska:

 • kapacitet 150 m3/h
 • zapremina mješalice: 2 m3
 • instalirana 2016. godine
 • rad betonare je na automatskom principu
 • broj koševa za agregat je pet

Betonska baza Zenica - Raspotočje

Betonara marke ELKON, ELKOMIX 90 – Turska:

 • kapacitet 90 m3/h
 • zapremina mješalice: 1,5 m3
 • instalirana 2016. godine
 • rad betonare je na automatskom principu
 • broj koševa za agregat je pet

Betonska baza - Zavidovići

Betonara marke ELBA WERKE – Njemačka:

 • kapacitet 60 m3/h
 • zapremina mješalice: 1,0 m3
 • rad betonare je na automatskom principu
 • instalirana 2012. godine
 • broj koševa za agregat je pet

Betonska baza Sarajevo - Hadžići

Betonara marke ELKON, ELKOMIX 120 – Turska:

 • kapacitet 120 m3/h
 • zapremina mješalice: 2 m3
 • rad betonare je na automatskom principu
 • instalirana 2016. godine
 • broj koševa za agregat je četiri

Kontakti betonara

Proizvodni asortiman betonare

Marka betona prema
PBAB 87

Klasa betona prema EUROCODE 2 i EN 206

Čvrstoća pri pritisku nakon 28 dana [ N/mm 2 ]

Cilindar O 15 cm / 30 cm

Kocka ivice 15 cm

MB 15

C 12/15

12

15

MB 20

C 16/20

16

20

MB 25

C 20/25

20

25

MB 30

C 25/30

25

30

MB 35

C 30/37

30

37

MB 40

C 30/37

30

37

MB 45

C 35/45

35

45

MB 50

C 40/50

40

50

MB 55

C 45/55

45

55

MB 60

C 50/60

50

60

Almy Beton brine o prirodi

Posebnu pažnju posvećujemo zaštiti okoline. S toga su uz našu betonaru instalirani najsavremeniji separatari za pranje otpadnog betona, separatori za oborinske i uljne vode, kao i biološki separatori za kanalizacione vode.

Želite da Almy Beton realizuje vaš projekat?