Beton

Kroz niz godina stekli smo iskustvo, kao i znanje za proizvodnju betona. U našim betonarama koristimo samo najkvalitetnije tipove cementa, vodimo računa o granulometrijskom sastavu agregata i koristimo savremene mjerne uređaje kako bi u svakom trenutku obezbijedili precizno doziranje ulaznih komponenti betona i isporučili tačnu i naručenu količinu betona svojim korisnicima.

Na osnovu iskustva u proizvodnji betona postigli smo kvalitet proizvoda i usluga, što je doprinijelo i usvajanju standarda za kvalitet ISO 9001:2000, a potom i ISO 9001:2008.

Proizvodni asortiman betonare

Vrste betona :

Marka betona prema
PBAB 87

Klasa betona prema EUROCODE 2 i EN 206

Čvrstoća pri pritisku nakon 28 dana [N/mm 2]

Cilindar O 15 cm / 30 cm

Kocka ivice 15 cm

MB 15

C 12/15

12

15

MB 20

C 16/20

16

20

MB 25

C 20/25

20

25

MB 30

C 25/30

25

30

MB 35

C 30/37

30

37

MB 40

C 30/37

30

37

MB 45

C 35/45

35

45

MB 50

C 40/50

40

50

MB 55

C 45/55

45

55

MB 60

C 50/60

50

60

Posebna pažnja posvećuje se zaštiti okoline, stoga napominjemo da su uz naše betonare instalirani najsavremeniji separatori za pranje otpadnog betona, kao i separatori za oborinske i uljne vode. Također su postavljeni i biološki separatori za kanalizacione vode. Mi brinemo o prirodi.

Kompanija Almy d.o.o. Zenica i brend ALMYBETON(R) dobitnik je prestižnog certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje betona izdat od strane GIT-ovog instituta za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale iz Tuzle.
gitt git
Kompletna tvornička proizvodnja se obavlja prema novim BAS standardima koji su usklađeni prema EU normama: BAS EN 206-1:2002, BAS EN 206-1/A1:2006 i BAS EN 206-1/A2:2007. GIT institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale, kojeg je ovlastio BATA institut da vrši certificiranje proizvodnje i proizvoda od betona prema novom BAS standardu, proveo je detaljan pregled betonare. Fokus su stavili na provjeri kontrole kvalitete i pružanju usluga kupcu.

Naša kompanija dobitnik je QUDAL – Quality medal za proizvodnju betona i betonske galanterije.

Qudal

DIGITAL QUALITY CERTIFICAT – QUDAL

QUDAL – QUality meDAL Construction istraživanja (http://qudal.com) švicarske kuće ICERTIAS (http://icertias.com) mjere isključivo iskustvo, mišljenje i percepciju potrošača o ponuđačima koji nude apsolutno najvišu razinu kvaliteta.

QUDAL – QUality meDAL je zlatna medalja koju nose oni proizvodi i usuge koji su Apsolutno najkvaliteniji, prema mišljenju potrošača (ispitanika), neovisno o njihovoj cijeni.