Reference

Ponosimo se svojom Referentnom listom

Vrijeme govori sve. Svoj uspjeh dugujemo našim klijentima koji su nam ukazali povjerenje i odabrali nas. Ono što jesmo, nastali smo uz mnogo predanog rada, ostvarivanjem vaših želja i rješavanjem vaših problema. Zadovoljan Kupac, naša je osnovna misija.

Povjerenje je naš ključ uspjeha, a naš uspjeh govori o povjerenju prema nama.

Naziv naručiocaNaziv radova-objekta
AKOVA IMPEX D.O.O. SARAJEVO IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE
ARCELOR MITTAL D.O.O ZENICAADAPTACIJA TERETNE STANICE
ARCELOR MITTAL D.O.O. ZENICAADAPTACIJA BANJA NA VISOKOJ PEĆI I TRAFOSTANICA
MESSER BH GAS D.O.O. SARAJEVORADOVI NA IZGRADNJI PLINSKE STANICE
MESSER BH GAS D.O.O. SARAJEVORADOVI NA TEMELJIMA OBJEKTA ASU BLOCK
MESSER BH GAS D.O.O. SARAJEVORADOVI NA ADAPTACIJI KANCELARIJSKIH PROSTORA
MESSER BH GAS D.O.O. SARAJEVORADOVI NA TEMELJIMA OBJEKTA LIN/LAR I LOX TANKA
BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE SARAJEVOIZGRADNJA ZGRADE INTERNATA
UNIVERZITET U ZENICIADAPTACIJA FISKULTURNE SALE I PROSTORIJA REKTORATA
ALMY D.O.O. ZENICAIZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI BENZINSKE PUMPE
INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA D.D. ZENICAADAPTACIJA POSLOVNOG OBJEKTA U SARAJEVU
UNIVERZITET U ZENICIIZGRADNJA ZGRADE PRAVNOG I EKONOMSKOG FAKULTETA U ZENICI
BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE SARAJEVOIZGRADNJA ZGRADE FAKULTETA
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ZENICAKOMPLEKS SULTAN AHMEDOVE DŽAMIJE U ZENICI
ZMAJEVAC FRANCA D.O.O. ZENICAIZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA
ARCELOR MITTAL D.O.O. ZENICA
REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA SANITARNIH ČVOROVA
J.P.ELEKTROPRIVREDA BIH
ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA
GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI NA ODRŽAVANJU TS NA PODRUČJU ZE-DO KANTONA
HILFSWERK AUSTRIA INTERNATIONAL
PREDSTAVNIŠTVO SARAJEVO
IZGRADNJA 2 STAMB.OBJEKTA SA PO 8 STAMB. JEDINICA U NASELJU BRIST ZENICA
GADŽO COMERC d.o.o. SarajevoADAPTACIJA I DOGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA “ATOM”CENTAR VITEZ
KAZNENOPOPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA III PAVILJONA
POLICIJSKA UPRAVAŠALTER SALA
POLICIJSKA UPRAVA
KAKANJ
POSLOVNA ZGRADA
UNIVERZITET U ZENICI REKTORAT ZENICAPOSTAVLJANJE VERTIKALNE I HORIZONTALNE IZOLACIJE NA OBJEKTU “PRAVNI I EKONOMSKI FAKULTET” UNIVERZITETA U ZENICI”;
“ALMY-TRANSPORT” DOO ZENICAIZRADA I ZAMJENA STOLARIJE NA OBJEKTU PATOLOGIJE KANTONALNE BOLNICE ZENICA
“AREL” DOO ZENICA ;IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA “L1” U ZENICI Ul. Ivana Gundulića br. 2
KAZNENOPOPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA III PAVILJONA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENICA IZMJENA VANJSKE STOLARIJE U PS ZAVIDOVIĆI
JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SarajevoIZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA PJD Doboj Jug
PHARMAMED d.o.o. TravnikGRAĐEVINSKO-ZANATSKI, INSTALATERSKI RADOVI NA OBJEKTU U KRUGU PHARMAMED d.o.o. TRAVNIK
3D STAMBENA ZGRADA SARAJEVOIZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
STAMBENI KOMPLEKS MAKOVI ZENICAIZGRADNJA STAMBENOG KOMPLEKSA
KANTONALNO TUŽILAŠTVO ZENICAIZGRADNJA OBJEKTA