O Nama

Kroz niz godina stekli smo iskustvo, kao i znanje za proizvodnju betona. U našim betonarama koristimo samo najkvalitetnije tipove cementa, vodimo računa o granulometrijskom sastavu agregata i koristimo savremene mjerne uređaje kako bi u svakom trenutku obezbijedili precizno doziranje ulaznih komponenti betona i isporučili tačnu i naručenu količinu betona svojim korisnicima.

Na osnovu iskustva u proizvodnji betona postigli smo kvalitet proizvoda i usluga, što je doprinijelo i usvajanju standarda za kvalitet ISO 9001:2000, a potom i ISO 9001:2008.

Kompanija Almy d.o.o. Zenica i brend ALMYBETON(R) dobitnik je prestižnog certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje betona izdat od strane GIT-ovog instituta za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale iz Tuzle.
git

gitt
Kompletna tvornička proizvodnja se obavlja prema novim BAS standardima koji su usklađeni prema EU normama: BAS EN 206-1:2002, BAS EN 206-1/A1:2006 i BAS EN 206-1/A2:2007. GIT institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale, kojeg je ovlastio BATA institut da vrši certificiranje proizvodnje i proizvoda od betona prema novom BAS standardu, proveo je detaljan pregled betonare. Fokus su stavili na provjeri kontrole kvalitete i pružanju usluga kupcu.

Naša kompanija dobitnik je QUDAL – Quality medal za proizvodnju betona i betonske galanterije.

Qudal

DIGITAL QUALITY CERTIFICAT – QUDAL

QUDAL – QUality meDAL Construction istraživanja (http://qudal.com) švicarske kuće ICERTIAS (http://icertias.com) mjere isključivo iskustvo, mišljenje i percepciju potrošača o ponuđačima koji nude apsolutno najvišu razinu kvaliteta.

QUDAL – QUality meDAL je zlatna medalja koju nose oni proizvodi i usuge koji su Apsolutno najkvaliteniji, prema mišljenju potrošača (ispitanika), neovisno o njihovoj cijeni.

Posjedujemo betonare za proizvodnju svježeg betona na šest lokacija:

 1. Betonara u Zenici – Lipice I,
 2. Betonara u Zenici – Lipice II
 3. Betonara u Zenici – Raspotočje
 4. Betonara u Sarajevu – Hadžići-Zovik
 5. Betonara u Zavidovićima – Industrijska zona- Ekonomija
 6. Betonara u Maglaju
 1. Betonska baza Zenica – Lipice I

Betonara marke ELKON, ELKOMIX 60 – Turska:

 • kapacitet 60 m3/h
 • zapremina mješalice: 1 m3
 • instalirana 2004. godine
 • rad betonare je na automatskom principu
 • broj koševa za agregat je četiri
 1. Betonska baza Zenica – Lipice II

Betonara marke AMMANN-Švicarska:

 • kapacitet 150 m3/h
 • zapremina mješalice: 2 m3
 • instalirana 2016. godine
 • rad betonare je na automatskom principu
 • broj koševa za agregat je pet
 1. Betonska baza Zenica – Raspotočje

Betonara marke ELKON, ELKOMIX 90 – Turska:

 • kapacitet 90 m3/h
 • zapremina mješalice: 1,5 m3
 • instalirana 2016. godine
 • rad betonare je na automatskom principu
 • broj koševa za agregat je pet
 1. Betonska baza Zavidovići

Betonara marke ELBA WERKE – Njemačka:

 • kapacitet 60 m3/h
 • zapremina mješalice: 1,0 m3
 • rad betonare je na automatskom principu
 • instalirana 2012. godine
 • broj koševa za agregat je pet
 1. Betonska baza Sarajevo – Hadžići-Zovik

 Betonara marke ELKON, ELKOMIX 120– Turska:

 • kapacitet 120 m3/h
 • zapremina mješalice: 2 m3
 • rad betonare je na automatskom principu
 • instalirana 2016. godine
 • broj koševa za agregat je četiri
 1. Betonska baza Maglaj

Betonara marke PROGRES MLADENOVAC– Srbija

 • kapacitet 35 m3/h
 • zapremina mješalice: 0,75 m3
 • rad betonare je na poluautomatskom principu
 • instalirana 2003. godine
 • broj koševa za agregat je četiri

Proizvodni asortiman betonare

 Vrste betona :

Marka betona prema
PBAB 87

Klasa betona prema EUROCODE 2 i EN 206

Čvrstoća pri pritisku nakon 28 dana [ N/mm 2 ]

Cilindar O 15 cm / 30 cm

Kocka ivice 15 cm

MB 15

C 12/15

12

15

MB 20

C 16/20

16

20

MB 25

C 20/25

20

25

MB 30

C 25/30

25

30

MB 35

C 30/37

30

37

MB 40

C 30/37

30

37

MB 45

C 35/45

35

45

MB 50

C 40/50

40

50

MB 55

C 45/55

45

55

MB 60

C 50/60

50

60

 

Pogledajte Promo Video:

Posebna pažnja posvećuje se zaštiti okoline, stoga napominjemo da su uz naše betonare instalirani najsavremeniji separatori za pranje otpadnog betona, kao i separatori za oborinske i uljne vode. Također su postavljeni i biološki separatori za kanalizacione vode. Mi brinemo o prirodi.